Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.10.2009 15:20 - Интерактивни методи: мозъчна атака
Автор: nachalnoobrazovanie Категория: Технологии   
Прочетен: 59367 Коментари: 15 Гласове:
4Когато за първи път ми бе описан интерактивният метод с ефектното име "мозъчна атака", попитах преподавателката дали не е по-правилно да се нарече "умствена атака", но тогава тя не успя да отговори на въпроса ми.

Оттогава мина много време. Научих, че методът има любопитна история и че на английски той произлиза от думата brainstorm, която в буквален превод означава две неща:1. внезапен пристъп на мозъчно разстройство и 2. глупава/вятърничава идея.

Началото

Твърди се, че методът на мозъчната атака бил измислен от древните викинги, които по време на своите плавания се случвало да попадат в трудна ситуация. В такъв момент на палубата на кораба се събирал целият екипаж. Всеки поотделно предлагал свой начин за решение на проблема, като първи започвал юнгата, а последен завършвал капитанът. Взимането на решение оставало прерогатив на вожда.

История

Историята за възникването на метода "мозъчна атака" заема достойно място наред с раждането на великите идеи като ваната на Архимед*, ябълката на Нютон**, сънят на Менделеев*** и др.

По време на Втората световна война английският офицер А. Осбърн (Alex Faickney Osborne) събрал целия си екипаж и поискал всеки един негов член да даде идея как да се защити кораба от немските торпеда. Вариантите били най-различни: от сериозни до шеговити. Измежду матросите била дадена свежата хипотеза, че щом видят пяната от торпедото по вълните, ако всички застанат на борда и дружно задухат към него, то може би ще свие встрани. Смешно? Глупаво?... Но Осбърн патентовал изобретение, състоящо се в това, че на борда на кораба се монтира неголям винт, който задвижва по дължината на съда струя вода. По този начин забележимо намаляла уязвимостта на плавателния съд, защото торпедото можело да промени курса си и да се приплъзне встрани от борда.

image

Психологът А. Осбърн се счита за баща на класическата мозъчна атака – brainstorming-a, която означава използване на мозъка за щурмуване на творческите проблеми, което се осъществява в група. През 1953 година излязла книгата му – "Приложно въображение" (Applied Imagination), в която били описани принципи и процедури на творческото мислене.

Дефиниране на понятието

Методът на мозъчната атака (на английски – brainstorming) се използва за стимулиране на творческата активност на учениците по дадена тема или въпрос. Работата се провежда с група ученици и включва: генериране на идеи, анализ на проблемна ситуация, оценка на идеи и генериране на контраидеи. Поощряват се шегите, репликите, непринудената обстановка. Учениците свободно изказват идеи или мнения без каквато и да било оценка или обсъждане на техните идеи или мнения. Идеите се записват от учителя на дъската или на постер, а мозъчната атака продължава дотогава, докато не се изчерпят идеите или не завърши определеното за мозъчната атака време.

От всички изказани идеи се избират най-подходящите за използване на практика.

Етапи и правила на мозъчната атака

Правилно организираната мозъчна атака включва три задължителни етапа:

1. Предварителен етап - постановка на проблема.. В началото на втория етап проблемът трябва да бъде точно формулиран.

2. Генериране на идеи. Основният етап, от който много зависи успехът на цялата мозъчна атака. Затова е важно да се спазват правила през този етап. Те могат да бъдат следните:

- главното е количеството на идеи, като не се налагат никакви ограничения, защото колкото по-голямо е количеството, толкова по-високо ще е качеството при творческото решение на проблема;

- пълна забрана по отношение на критиката, а също и на положителната оценка, до момента, в който не се изкажат всички идеи;

- след като се дадат всички предложения, необичайните, оригиналните и даже абсурдните идеи, се приветстват, както и аналогиите;

- следва комбиниране и подобряване на всяка идея: първоначалните идеи могат да се развият, а старите - да бъдат модифицирани, изменени или обединени от новите;

- задължително е отсъствието на злокачествени конфликти и налагане на лидери;

- равноправно участват всички, което включва даване на думата на плахите участници и задържане на най-активните и авторитетните;

- йерархически се провеждат на обсъжданията: в началото максимално широко, а след оценка на перспективността на вариантите се стеснява чрез подбор на най-добрите;

- използва се демократичен стил на провеждане на метода от страна на водещия, който влиза в ролята на посредник и е отговорен за успешното провеждане на метода, за който се изисква създаване на творческа, целенасочена и безконфликтна атмосфера и умение да се направлява ходът на дискусията

3. Групиране, подбор и оценка на идеите. Този етап често се забравя, но именно той позволява да се подберат най-ценните идеи и да се види окончателният резултат от мозъчната атака. През този етап, за разлика от втория, оценката не се ограничава, а напротив – приветства се. Методите на анализа и оценките на идеите могат да бъдат най-различни.

Как се осъществява мозъчната атака при работа с деца

1. В началото трябва да се определят целите, които най-общо са:

- Да научим детето да генерира идеи;

- Да може то да изказва смело своята идея пред групата.

- Да научим детето да фантазира по поставен проблем;

- Да научим детето да се изказва пред другите, да не прекъсва останалите и да уважава чуждото мнение;

- Да поощряваме стеснителното дете и да хвалим неговата идея, дори тя да е слаба.

- Да оценим общата активност на децата.

Начини за провеждане на мозъчната атака в група

2. Разделяме децата на две групи: едните са "генератори на идеи", а другите – "проницателни аналитици" или "експерти";

3. Обясняваме на децата правилата на играта и ги запознаваме със задълженията им. Подчертава се, че могат да бъдат изказани всякакви идеи, най-невероятни и фантастични, но никой няма право да се присмива. Всеки е длъжен да каже поне една идея, а може и повече. За всяка идея могат да се раздават картинки с различен цвят.

4. Предлагаме на "генераторите" да кажат своите идеи, и поръчваме на "аналитиците" внимателно да слушат, да запомнят или да си записват онова, което чуват, но през цялото време да мълчат. Ако "генераторите" шумят, това е нормално, даже хубаво. Децата трябва да изразят своите емоции заедно с идеите си, но едновременно с това да се учат да се изказват поотделно.

Добър пример за успокояване на шумния клас е предварителната уговорка, че щом учителят плесне с ръце и протегне ръце напред, всички трябва да замълчат. Даже е добре в течение на няколко дена да се потренира – "Шумите! Когато плясна с ръце, в този миг замълчете!
 

5. Всички идеи трябва да се запишат на дъската. Тук е уместно използването на диктофон.

6. Когато всички идеи бъдат формулирани, се дава думата на "аналитиците". Нека те дружелюбно да оценят всички решения, да изберат най-добрите, а също така да предложат и свои.

Непременно трябва да се даде възможност на всяко дете да защити своето решение, защото така ще създадем у него ценното умение то да отстоява личното си мнение или да се съгласява с чуждото, при наличието на достатъчно силни доводи.

Хвалят се всички деца, обръща се внимание на активните и остроумните.

7. Следващия път ролите на "аналитиците" и "генераторите" трябва да се разменят.

8. При мозъчната атака деленето на две групи не е задължително, методът може да се осъществи като всяко дете едновремено влиза и в двете роли.

9. Великолепен стимул за активност е, когато се попадне в ситуация, в която е необходимо да се помогне на някого, да се спаси от нещо или да му се даде съвет. Този някой трябва да бъде добър човек.

Децата трябва да се научат да си задават въпроси, да разчленяват задачата на отделни части и да търсят във всяка част онази информация, която ще им помогне да решат проблема.

Например: трябва бързо да охладим чаша с вряща вода. Как ще стане това? Нека бързо да намерим десет решения!

Започваме с въпроса: какво имаме в условието на задачата? Чаша, вряла вода, ние, кухнята и всичко, което се намира в кухнята – разполагаме с тези ресурси. Използваме знанията си за топлопроводимост на телата.

Решенията:

- да добавим студена вода;

- да излеем водата в широка чиния;

- много пъти да преливаме от чаша в чаша, като ги държим на голямо разстояние една от друга;

- да добавим сладко или захар;

- да прелеем водата през фуния;

- да излеем водата в метален съд и да го поставим в тенджерка със студена вода или навън в снега.

Случва се децата да повтарят вече казани идеи и да не предлагат свои. Не бива да се изостря ситуацията с въпроса: "А ти какво свое ще предложиш?". Задайте въпроса на детето лично, без да чуят другите. Ако никой не предлага своя идея, можете да зададете провокиращи въпроси, като се обърнете към най-активното и съобразително дете. Активизирайте групата. Ако въпреки усилията ви, не започне процесът на генериране на идеи, значи предложената тема не е вдъхновила децата, скучно им е или се страхуват да вземат участие в обсъждането.

Теми за мозъчна атака при децата

Ето няколко "класически" въпроси за мозъчна атака:

- Как да изпратим тежка лодка (пирога), на Робинзон по море?

- Как да измерим дължините на всички отровни змии в терариума?

- Как да обезопасим пешеходците от падащите ледени висулки от покривите?

- Как да защитим язовира, от който градът ни черпи питейна вода, от къпещите се?

- Как да се стоплят хората на улицата, ако температурите са много ниски?

- Как да постъпим, за да не се скараме с мама?

- Какво бихте предложили да направим, за да стане много весело?

- Как през суровата зима да спасим птиците от глад?

- Какво може да се нарисува на асфалта?

- Как да си разбъркаме захарта в чая или млякото, ако нямаме лъжичка или бъркалка?

- Какво ще се случи, ако слоновете станат големи колкото синия кит? (Височината на слона достига 4, 5 метра, тежи до 5 тона, а синият кит е дълъг 30 метра и тежи 100 тона.)

- Какво ще се случи, ако зайците увеличат десет пъти краката си?

- Измислете дом на бъдещето. (Променете функциите на дома, подобрете ги, променете ги, добавете противоположни на сегашните, формулирайте нови човешки потребности, които домът да удовлетворява.)

- Какво ще се случи, ако унищожим всички вълци?

- Какво ще се случи в езерата, ако унищожим всички шарани (щуки, жаби и т. н.)?

- Измислете насекомо с необикновени възможности.

- Как да спасим героя от приказката? Какво трябва да направим?

- Как кокошката да спаси своите пиленца от орела?

- Как може да се поздрави някой?

- Как космонавтът да закрепи летящите из кабината дребни предмети (химикалки, бележник, гребен): с магнит, тиксо, някаква тежест, щипка, карфица, кабърче. Кои начини не са уместни?

- Аборигените в Австралия ловят костенурки, когато те изпълзят на брега. Обръщат ги по гръб и животинките стават абсолютно безпомощни. Как да им помогнем?

- Населението на Земята стремително се увеличава. Идва време, когато няма да стига храната, водата, горивата и местата за живеене. Какво да се направи?

- Вождът на племето трябва да определи кои са повече: мъжете или жените, но за съжаление той може да брои само до десет, а хората в племето са повече от 100. Как да постъпи?

- Как може да се влезе в стая, без да се отваря вратата?

- Как да се украсим за Нова година?

- Какво може да се сложи в тортата, за да стане много вкусна?

- Как да обезпечим 100%-на посещаемост в училище?

- Какви качества на птиците би искал да имаш?

- Как да бъде намерен най-умният човек в царството?

- С какво е полезен и с какво е вреден комарът?


- Семейството заминава за един месец на почивка. Трябва да се поливат саксийните растения. Как да стане това?

- Как можем да определим колко е часът, ако не разполагаме с часовник?

- Какво да направим, така че куклата Барби никога да не се загубва?

- Трябва да почистим отвътре мръсна тръба. Как да постъпим?

- Измислете ново и невиждано досега природно явление. Как ще помогнете на себе си при фантазирането?

- Какво щеше да стане, ако Едисон не беше измиислил електрическата крушка?

- За какво са ни автомобилите? Какво щяхме да правим без тях?

Финал на мозъчната атака

Много е важно да не забравим да "изключим" мозъчната атака, която сме задействали. Историята помни мащабни, многодневни, многолюдни творчески игри от този тип, при които в продължение на няколко дни участниците им не яли и не спали.

________________________________

* Ваната на Архимед. За Архимед съществуват редица легенди. В една от тях се разказва как веднъж той стоял във ваната, замислен върху задачата в какво отношение се намират златото и среброто в короната на сиракузкия цар Хевро. Внезапно скочил, излязъл гол на улицата и започнал да вика: “Еврика” ("Открих!").

** Ябълката на Нютон. Популярната история за ябълката и Нютон вероятно води началото си от разказа на един съвременник, Уилям Стъкли, който в своите „Спомени за сър Исак Нютон“ възпроизвежда един разговор с Нютон в дома му в Кенсингтън на 15 април 1726. В този разговор Нютон си спомня как му е дошла на ум идеята за гравитацията. Това станало при падането на една ябълка, докато той се бил замислил нещо. Запитал се защо ябълката пада винаги перпендикулярно на земята, а не се отклонява настрани или пък нагоре, а винаги сочи центъра на Земята.

*** Сънят на Менделеев. Той измисля известната Менделеева таблица насън. Една вечер през 1869г, след дълго прекарани часове в размисъл, Менделеев заспива. По-късно, през нощта, ученият вижда в съня си таблица с всички елементи, поставени по местата имГласувай:
4Следващ постинг
Предишен постинг

1. ani5kova - Човек се учи докато е жив
27.10.2009 20:00
Прочетох статията ти на един дъх. Мислех, че знам доста за мозъчната атака, но от написаното научих още повече. Благодаря за соделеното! Ще е от полза на много колеги.
цитирай
2. nachalnoobrazovanie - Аничка :)
27.10.2009 20:21
И аз благодаря за споделеното мнение! Ползвала съм материали от руския и англоезичния интернет. Доста се порових, за да напиша след това статия, посветена на мозъчната атака.
цитирай
3. анонимен - Поздравявам ви за труда
05.11.2009 11:42
Похвално старание!
Вистра
цитирай
4. nachalnoobrazovanie - :)
05.11.2009 15:29
Благодаря, Вистра :)
цитирай
5. анонимен - preduchilishna pedagogika
15.11.2009 15:55
blagodaria shte mi e ot polza v rabotata
цитирай
6. анонимен - anonimen
11.02.2010 22:30
strahotna statia,6te bade ot polza za mladite u4iteli
цитирай
7. анонимен - Страхотна статия
16.02.2010 17:39
Много се радвам, че най-накрая успех да намеря нещо, свързано с мозъчната атака. Тъй ката съм студентка и сега ми предстой писане на дипломна работа на тема "Мозъчната атака като метод за стимулиране на груповате дейност по български език" искам да помоля ако имате повече информация за литература на български език по темата, да дадете няколко идеи, защото съм изключително затруднена с намирането на такава. И още веднъж поздравления за интерсната статия :)
цитирай
8. анонимен - Много полезна статия- Диана
06.08.2010 22:21
Много благодаря! Обогатих си знанията и то доста.
цитирай
9. анонимен - hi
14.09.2010 06:45
Благодаря.Трудът, който сте положили за мен е безценен.
цитирай
10. анонимен - u4itel
16.09.2010 19:06
koito znae kniga na balgarski za moza4nata ataka da pi6e. statiqta e 4udesna i polezna
цитирай
11. анонимен - ЧУДЕСНА СТАТИЯ!
01.10.2010 18:55
Благодаря, че обогатих знанията си!
цитирай
12. анонимен - garfild
25.11.2010 22:38
BRAVO i vi blagodaria
цитирай
13. анонимен - мозъчна атака
08.12.2010 19:38
благодарности ,обогатих си представите за този метод и най -важното мисля да го използвам в работата си
цитирай
14. анонимен - Благодарение на информацията, ...
17.01.2012 17:29
Благодарение на информацията , открих много общи методи в моята работа на детска учителка , които използвам , а при децата е още по- забавно!
Важно е да развиваме мисленето и оригиналните идеи за бъдещото им израстване
цитирай
15. анонимен - Обяснението за ваната на Архимед не ...
25.01.2012 16:34
Обяснението за ваната на Архимед не е точно!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: nachalnoobrazovanie
Категория: Други
Прочетен: 864234
Постинги: 48
Коментари: 215
Гласове: 706
Спечели и ти от своя блог!